เข้าใจงบการเงิน

บัญชีการเงินมุ่งเน้นไปที่การรายงานทางการเงินเป็นบุคคลภายนอก บริษัท การรายงานทางการเงินขององค์ประกอบหลักของงบการเงิน: งบกำไรขาดทุนงบดุลงบกระแสเงินสดและงบของผู้ถือหุ้น กำไรและบัญชีขาดทุนตลอดระยะเวลาที่กำหนดเช่นแสดงให้เห็นในการทำกำไรของ บริษัท ฯ ในปีหนึ่งสามเดือนหรือเดือน ตาม

ที่คงค้างบัญชีในงบกำไรขาดทุนจำนวนรายได้ที่ประสบความสำเร็จและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรายได้ ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้หมดอายุ หากหุ้นของ บริษัท ที่จะขายต่อสาธารณชนกำไรต่อหุ้นนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงผลของหุ้น ความสมดุลของ บริษัท ฯ มีสินทรัพย์หนี้สินและทุนในขณะใดก็ตามยกตัวอย่างเช่นการเผยแพร่ธันวาคม 31 เวลาเที่ยงคืน ส่วนใหญ่ของเครื่องชั่งจะถูกจัดกลุ่มอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนและภาระผูกพันระยะสั้นทั้งหมด นี้จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นได้อย่างง่ายดายสัดส่วนของเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท ฯ และปัจจุบัน งบกระแสเงินสดของคำอธิบายสำหรับการเปลี่ยนแปลงในรูปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการจัดเป็นสามส่วน: กิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมและกิจกรรมจัดหาเงินลงทุน คำสั่งของผู้ถือหุ้นสรุปการเปลี่ยนแปลงในของผู้ถือหุ้นของรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลสุทธิของการจ่ายเงินปันผลและการซื้อกิจการของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากหุ้นของคุณ

เพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินเพื่อเปรียบเทียบกับ บริษัท อื่น ๆ ของพวกเขาจำเป็นที่จะต้องกฎทั่วไปในงบการเงิน กฎที่เรียกว่าหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือ GAAP (ในช่องว่าง) ได้รับการอนุมัติและต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง GAAP เป็นองค์ประกอบของหลักการบัญชีขั้นพื้นฐานหรือขั้นพื้นฐานและแนวคิดเช่นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามธุรกิจของนิติบุคคลสาระอนุรักษนิยมสอดคล้องความน่าเชื่อถือและคนอื่น ๆ คำอธิบายสั้น ๆ ของหลักการพื้นฐานและตัวอย่างของ AccountingCoach.com บน

GAAP ส่วนหนึ่งของรายละเอียดกฎที่กำหนดโดยมาตรฐานการบัญชีการเงินคณะกรรมการ บริษัท หรือ FASB (ผึ้งแสดง FAS) อีก งบเหล่านี้เกี่ยวข้องกับงบของมาตรฐานการบัญชี การตีความ FASB ยังเป็นส่วนหนึ่งของ GAAP งบเหล่านี้มีอยู่ในหน้าต่อไปนี้: [http://www.FASB.org/st] กฎการบัญชี FASB วางไว้โดยรุ่นก่อนของเขายังคงเป็นแบบ GAAP จะยังคงเว้นแต่ FASB เกลี้ยกล่อม

สุดท้าย GAAP รวมถึงการอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่นยูทิลิตี้แสดงรายการความสมดุลของอุปกรณ์โรงงานก่อนเครื่องมือที่มีอยู่ วิธีปฏิบัติในการรายงานเฉพาะมักจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการควบคุมโดยหน่วยงานภาครัฐ

บัญชีการเงิน บริษัท ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และการรายงานทางการเงินรวมถึงการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (10. ก็จะรายงานต่อผู้ถือหุ้นและข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเงิน

Source by Harold Averkamp

ค่าใช้จ่าย Vet: Top 5 เคล็ดลับในการลดพวกเขา

ของสัตวแพทย์ดูแลราคาแพง ฉันจำเป็นต้องทราบเพราะผมสัตวแพทย์ที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์เกือบ 15 ปีที่ผ่านมา ที่ผ่านมา 30 ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการแพทย์สัตวแพทย์ เจมส์เฮอร์เรียตวันจะหายไปเมื่อสัตวแพทย์ได้รับการรักษาทุกสายพันธุ์สัตว์และริเริ่มโทรบ้านปกติ บทความนี้จะอธิบายว่าทำไมค่าสัตวแพทย์ที่เพิ่มขึ้นและห้าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของสัตวแพทย์

เพราะสัตวแพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษามากขึ้นไปข้างหน้าค่าสัตวแพทย์เพิ่มขึ้นตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสัตวแพทย์และการผ่าตัดที่เจ้าของสุนัขออกจากเกือบ $ 500 ปีที่แล้วและ 800 ดอลลาร์สำหรับเจ้าของแมว หากสัตว์เลี้ยงของคุณได้รับป่วยอย่างจริงจังคุณสามารถใช้จ่ายหลายพันคน มันสามารถค่าใช้จ่าย $ 5,000 กว่าการผ่าตัดหัวเข่าในสุนัข รังสีรักษาโรคมะเร็งในสัตว์และเคมีบำบัดมีค่าเกินค่าใช้จ่ายของ $ 7000 สัตวแพทย์ใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติของพวกเขาผลกำไรและเห็นได้ชัดว่าได้รับเงินมากขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของสัตวแพทย์เงินเดือนพนักงานส่วนบุคคลค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นของอุปกรณ์การวินิจฉัย แต่ลูกค้าใหม่ยังช่วยลด การเงิน profitos คลินิกที่จะจ่ายลูกค้ามากขึ้นและลูกค้าควรมีส่วนร่วมในทางปฏิบัติมักจะ การรวมกันของสูงขึ้นเงินเดือน, ค่าใช้จ่าย แต่ไม่มีลูกค้าใหม่จริงหมายความว่าส่วนใหญ่ของการปฏิบัติมีเงินมากขึ้นถ้าคุณเรียกเก็บจากลูกค้ามากขึ้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทารกในครรภ์

ข้อเสนอแนะที่เป็นครั้งแรกในการจัดเก็บราคา ราคาของโรงพยาบาลสัตว์สามารถแตกต่างกันมาก เนลสันคิดเมืองเล็ก ๆ น้อยในทางปฏิบัติ แต่หลายของลูกค้าของฉันไม่ได้รู้เรื่องนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ที่สัตวแพทย์แนะนำแรกเป็นความเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติที่มีราคาสูงกว่าการเพาะปลูกดูแลที่ดีกว่า – แต่นี้มักจะไม่เป็นความจริง ถามฉันวิธีการทั่วไปเช่นวัคซีน, เช็ค, ovariectomy และตัดหญ้า นอกจากนี้อย่าลืมถามสัตวแพทย์ของคุณของสัมปทาน ถ้าลูกค้าขอให้พวกเขามักจะได้รับส่วนลด สัตวแพทย์บางอย่างให้สัมปทานจัดสัตว์เลี้ยงหลายเช่นเดียวกับส่วนลดสำหรับผู้สูงอายุ

ดูแลของ McDonald & # 39; s นิยมโดย "การเพิ่มยอดขาย" แนวทางการดำเนินธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่นสัตวแพทย์ผู้แนะนำการตรวจวินิจฉัย "ป้องกัน" ในระหว่างการตรวจสอบหรือในหลายกรณีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดทางทันตกรรม คุณต้องถามและโทรเข้ามาถามว่าทำไม? วิธีฟันไม่ดี ความจริงที่ว่าโรคทางทันตกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ? สมาคมสัตวแพทย์คีย์แนะนำว่าการศึกษาระดับปริญญาแรกของโรคเหงือกอักเสบ (เหงือกอักเสบอ่อน) ของสัตว์เลี้ยงใด ๆ ที่เป็นขนาดทันตกรรมและความสว่าง กระบวนการนี้เป็นอย่างน้อย $ 300 นี้มีความเสี่ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องอยู่ภายใต้การดมยาสลบ แต่ก็มีอัตรากำไรสูงเป็นช่างเทคนิคสัตวแพทย์หรือผู้ช่วยมักจะไม่ทำงานทั้งหมด อย่างไรก็ตามในมุมมองของฉัน, สัตว์สัตว์เลี้ยงที่ทุกข์ทรมานจากโรคเหงือกอ่อนที่ไม่จำเป็น เพื่อเริ่มต้นการดูแลป้องกันที่บ้าน เขาอาจจะเริ่มต้นในการแปรงฟันจับที่ คุณสามารถกินอาหารที่มีการพยายามที่จะทำลายบางส่วนของคราบจุลินทรีย์และหินปูน นี่เป็นเพียงตัวอย่างแม้ว่าตอนนี้มันเป็นขายสัตวแพทยศาสตร์สูงสุด

ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายมักจะหลีกเลี่ยงได้ คู่แข่งจะทำเงินได้มากขึ้นถ้าเขา (หรือเธอ) สามารถเก็บรายการโปรดของคุณในโรงพยาบาลสัตว์ โรงพยาบาลอาจจะคิดค่าใช้จ่ายในวันเช้าและจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสอบใหม่สัตว์เลี้ยงของคุณ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในขณะที่คุณกำลังมี ตัวอย่างของ X-ray บน ให้แน่ใจว่าได้กำหนดเวลาตารางเวลานี้หรือจนกว่าจะมีการรอคอย – มันจะใช้เวลาไม่นานในการดำเนินการ X-Rays มีแนวโน้มที่จะตอบสนองถ้าคุณเพียงแค่ขอ เป็นบิตของความเจ็บปวดในก้นคุณจะได้รับบริการที่ดีกว่าในราคาที่ต่ำ ยาที่มีราคาแพงและมีความหมายมากไปหาสัตว์แพทย์ บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการจาก 50% ถึง 125% ของค่าธรรมเนียมที่กำหนด มีหลายวิธีที่จะประหยัดเงินในการค้าสัตว์เลี้ยง ครั้งแรกขอค่าใช้จ่ายยาเสพติดสัตวแพทย์ของคุณและพบว่ามีอยู่ในร้านขายยา ร้านขายยาในท้องถิ่นถูกกว่าเราสามารถนำเสนอ ถามสัตวแพทย์ของคุณของยาเสพติดทั่วไปต้นทุนต่ำที่จะมีความเหมาะสม นอกจากนี้ตรวจสอบราคาขายยาในประเทศของยาเสพติดสัตวแพทย์ใน DrsFosterSmith.com เว็บไซต์ 1800PetMeds.com และ PetCareRx.com ขอให้สัตว์แพทย์ของคุณเป็นใบสั่งยาที่เหมาะสมสำหรับคุณที่จะเติมที่อื่น ๆ และช่วยตัวเองค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

กุญแจสำคัญที่สุดที่จะลดค่าธรรมเนียมการสัตวแพทย์คือการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีส่วนร่วมและเพิ่มขีดความสามารถ ยอมรับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของคุณ คุณจะรู้ว่าทีมเต็งที่จะให้คนอื่น วิธีที่คุณคิดว่าสัตว์แพทย์ปีละครั้งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยการเยี่ยมชม 15 นาที? เรียนรู้ด้วยตัวคุณเองได้ที่บ้านดูแลหลักของคุณสัตวแพทย์และการใช้ราคาถูกรักษาเป็นจำนวนมาก ใช้ตัวอย่างจากการแพ้มากของพวกเขาจะแพ้สัตว์ คุณอาจจะยังคงใช้สำหรับยาที่มีราคาแพงจากสัตวแพทย์ของคุณหรือเริ่มต้นวิธีการรักษาธรรมชาติของคุณ เหล่านี้รวมถึงกรดไขมันที่จำเป็นยารักษาโรคของน้ำหนัก / กก. ร่างกาย 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือคุณสามารถใช้ชะเอมสมุนไพรที่เรียกว่าจะหยุดอาการคัน นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ แต่คุณดูว่าสัตว์เลี้ยงของคุณสามารถใช้เวลามากกว่าสุขภาพและให้ตัวเองมีความสุขสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี?

ตอนนี้คุณควรเข้าใจว่าทำไมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในค่าใช้จ่ายสัตวแพทย์ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งที่คุณสามารถทำอะไรกับมัน ราคาสามารถซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการขายสัตวแพทย์ร่วมกันหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้รับยาเสพติดที่ถูกกว่าและสัตวแพทย์ดูแลบ้านดูแลสุขภาพโดยใช้ยาราคาถูก ผมหวังว่าคุณจะใช้เวลาอย่างน้อยบางส่วนของข้อเสนอเหล่านี้ได้ทันทีประหยัดเงินในการประมาณการค่าใช้จ่ายของคุณ

Source by Dr Andrew Jones, DVM

ทนายความประมาท: จ่ายสาเหตุของเจ้า?

ประมาททนายความ: สรุปกรณีของคุณ? 19459003

สถิติแสดงให้เห็นว่าการเรียกร้องทางกฎหมายที่ไม่ถูกต้องได้กลายเป็นบ่อยมากขึ้นในรอบสามทศวรรษที่ผ่านมา มีหลายกรณีเมื่อลูกค้าทนายความสูญเสียความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเป็นหลังได้รับเลวร้ายมากกว่าที่จะแก้ปัญหา ถ้าคุณได้รับความเสียหายเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของทนายความที่คุณอาจจะเกิดจากความประมาทหรือจงใจกระทำของคุณอาจพิจารณาความเป็นไปได้ของการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่หลักฐานของความจำเป็นในการดำเนินการที่ผิดกฎหมายสามารถเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะมันมักจะต้องค้นหาที่กว้างขวางเพื่อเสริมสร้างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและหลักฐาน แม้จะมีการดำรงอยู่ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่าการประยุกต์ใช้สำหรับการละเมิดที่ควรจะส่ง

ค่าตอบแทน

สามารถที่จะพิสูจน์ความเสียหายที่ประมาททนายความหรือการดำเนินการที่ผิดกฎหมายได้ก่อให้เกิดการชดเชยดังกล่าวเพื่อซ่อมแซมการพิจารณาคดีตามกฎหมายความผิดพลาด แต่มีกรณีที่เกิดความเสียหายที่ไม่ทราบได้อย่างง่ายดาย ในกรณีเช่นแคลิฟอร์เนียศาลฎีกาตัดสินว่าการชดเชยความเสียหายที่จะประณามแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบการดำรงอยู่และสาเหตุของความเสียหายดังกล่าว แต่ในกรณีส่วนใหญ่ในศาลแคลิฟอร์เนียไม่ได้พิจารณาความเสียหายหรือเป็นเพียงแค่การคุกคามของการบาดเจ็บในอนาคตขึ้นอยู่กับการเก็งกำไร

ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรียกว่า "โดยตรง" ความเสียหาย เหล่านี้เป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากความประมาทของทนายความหรือประพฤติมิชอบ ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของทนายที่ไม่ดีให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของเขาจะเปิดตัวการล้มละลายและการขายบ้านในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตลาดที่มีขอบเขตของศาลที่มีแนวโน้มที่จะชดเชยให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลสำหรับการขายของจำนวนเงินที่ริบ ในอีกกรณีหนึ่งศาลแคลิฟอร์เนียได้รับค่าชดเชยสำหรับการแพทย์เพื่อเพิ่มชื่อเสียงและความปลอดภัยของการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์เนื่องจากความประมาทของค่าทนายความ

หากลูกค้าสามารถแสดงหลักฐานที่ชัดเจนและน่าเชื่อว่าทนายความฉ้อโกงrosszindulatértหรือปราบปรามค่าเสียหายเชิงลงโทษแม้จะแลกเป็นค่าใช้จ่ายในการดูหมายเลข 3294. ปารีส ประมวลกฎหมายแพ่งใช้ได้ แต่ปฏิเสธที่จะคืนเงินให้แก่ลูกค้าไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายค่าเสียหายเชิงลงโทษ มักจะยากที่จะพิสูจน์การดำรงอยู่ของค่าเสียหายเชิงลงโทษในศาลเพราะโดยทั่วไปจำเป็นต้องข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจงเพื่อแสดงให้เห็นว่าทนายความทำหน้าที่กดขี่ทุจริตหรือการปองร้าย กรณีที่หายากค่าเสียหายเชิงลงโทษกรณีศาลอุทธรณ์โดยทนายความ "ไม่สนใจใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของผู้สมัคร" ในกรณีนี้อัยการซึ่งเป็นแพทย์ได้แนะนำให้ลูกค้าที่จะเลื่อนการผ่าตัดสำหรับคดีทางการแพทย์ที่มีข้อบกพร่องในการเสริมสร้างแม้จะมีการตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการผ่าตัด

นอกจากนี้หากลูกค้า – ผู้สมัครที่หายไปเรียกร้องของเธอสำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษในกรณีที่ให้สูงขึ้นก็ไม่น่าสูงที่ศาลได้รับค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีความผิดตามกฎหมาย แคลิฟอร์เนียศาลฎีกาถือได้ว่าเป็นความเสียหายดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเก็งกำไรและผู้สมัครจะไม่ได้รับค่าชดเชยซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยความมั่นใจ มิฉะนั้นทนายความที่มีความเสี่ยงมากขึ้นของหนี้สินซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประกันที่ผิดกฎหมาย

ทนายความประมาท

การตรวจสอบโดยประมาทอัยการของศาลปัจจัยสี่ แรกของทุกลูกค้าของโจทก์จะต้องพิสูจน์ว่าทนายความของจำเลยมีหน้าที่ต้องใช้ทักษะการดูแลและความขยันจำเป็นของวิชาชีพ ประการที่สองมีหลักฐานว่าทนายความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าวข้างต้น ประการที่สามลูกค้าสมัครยังต้องแสดงให้เห็นว่าการประพฤติมิชอบของทนายความผลในความเสียหายที่ได้รับความเดือดร้อน สุดท้ายดังกล่าวข้างต้นที่ลูกค้าสมัครจะต้องแสดงหลักฐานการดำรงอยู่ของความเสียหายดังกล่าวและไม่เพียงการเก็งกำไร ตามที่แคลิฟอร์เนียศาลฎีกาผู้สมัครในลูกค้าที่กำลังเผชิญกับความรับผิดทางอาญาจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงก่อนที่จะสามารถนำมาเรียกร้องกับügyvédjeikkel เพื่อให้ลูกค้าผู้ที่ได้รับพบความผิดของศาลทางอาญาไม่สามารถที่จะไปหลังจากที่ทนายความของพวกเขาและเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง ข้อยกเว้นกฎนี้เป็นกติกาที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการให้บริการทางกฎหมายที่มีให้โดยทนายความที่ ยกตัวอย่างเช่นการเรียกเก็บเงินการอภิปรายกับลูกค้าและทนายความแม้ศาลอาจดำเนินการต่อไปหากลูกค้าที่จ่ายโดยศาลอาญาเพราะข้อพิพาทดังกล่าวสามารถเฉพาะหนังสือรวมถึงการเรียกเก็บเงินของทนายความ

โดยปกติพื้นฐานที่พบมากที่สุดสำหรับความผิดคือการที่ทนายความไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่กำหนดโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเช่นเดียวกับการกำหนดเวลาการยื่นอื่น ๆ ตามกฎหมาย ดังกล่าวแล้วทนายความที่คาดว่าจะใช้วุฒิการศึกษาที่จำเป็น, การดูแลและความขยันในการให้บริการทางกฎหมาย ความล้มเหลวที่จะนำคดีการเปิดตัวหรือเริ่มต้นการดำเนินการภายในระยะเวลาที่ จำกัด ขั้นตอนที่เรียกว่าอาจส่งละเมิดแอพลิเคชันที่แข็งแกร่ง

ทนายความยังเป็นผู้รับผิดชอบหากการดำเนินการหลักกรณีที่ศาลไม่ได้มีคำสั่งสำหรับการตัดสินเริ่มต้นกับลูกค้าของเขาดู§ 585 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอยู่บน นอกจากนี้ถ้าคุณไม่ได้ดำเนินการลูกค้าจากค่าเริ่มต้นโดยเวลาคือหกที่ลูกค้าส่งภายในหนึ่งเดือนของการตีพิมพ์คำพิพากษาโดยพื้นดินต่อไปเริ่มต้นในคดีโดยไม่สุจริตบนเงื่อนไขที่ว่าการเคลื่อนไหวจะประสบความสำเร็จ

ทนายความยังก่อให้เกิดความรับผิดสำหรับการป้องกันที่มีศักยภาพในการดำเนินการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามในกรณีเช่นนี้ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ให้กับลูกค้าที่ไม่ได้ยกระดับการป้องกันใด ๆ ที่จะนำไปสู่การพิสูจน์ในศาลและผลลัพธ์ที่ดีกว่า ในกรณีหนึ่งเช่นแคลิฟอร์เนียศาลปฏิเสธที่ได้รับรางวัลของความเสียหายให้แก่ผู้สมัครเพราะทนายความตัดสินใจที่จะออกจากการป้องกันไม่ดี

โดยทั่วไปทนายความจะต้องสอดคล้องกับการตั้งค่าของลูกค้าของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการตัดสินใจของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของตนในวัสดุ แนวทางดังกล่าวสามารถนำมาใช้จะขึ้นอยู่กับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ในกรณีหนึ่งเช่นเขาสั่งให้ทนายความในศาลแคลิฟอร์เนียว่าการร้องเรียนที่ไม่ได้ยื่นแม้จะมีความจริงที่ว่าลูกค้าได้รับคำแนะนำเฉพาะให้ทำเช่นนั้น

อย่างไรก็ตามศาลพิจารณาว่าทนายความสามารถตัดสินใจโดยปราศจากความยินยอมของลูกค้าในกรณีที่ผู้มีอำนาจให้กับข้อตกลง การตัดสินใจในเรื่องของขั้นตอนนี้ยังมีกรณีเมื่อทนายความอาจทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ศาลแคลิฟอร์เนียไม่ได้รับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายและการตัดสินใจ คำแนะนำทางกฎหมายดังนั้นจึงมีข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสามารถก่อให้เกิดความท้าทายมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามศาลได้อ้างอย่างสม่ำเสมอว่าทนายความไม่จำเป็นต้องทำตามคำแนะนำที่มีผลในพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ นอกจากนี้ทนายความอาจปฏิเสธในกรณีที่พบความเชื่อที่ดีว่ากรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้น

การดำเนินที่ผิดกฎหมายมากขึ้นพื้นฐานบ่อยสำหรับการตั้งถิ่นฐาน ตามกฎระเบียบของรัฐแคลิฟอร์เนียของจรรยาบรรณวิชาชีพของทนายความจะต้องให้บริการลูกค้าด้วยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเช่นจำนวนเงินและเงื่อนไขของข้อเสนอเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานดูรหัสแคลิฟอร์เนียมาตรา 3-510 กฎ การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของการกระทำที่เป็นอันตรายของลูกค้าของโจทก์ต้องพิสูจน์สามสิ่ง ครั้งแรกก็ต้องแสดงหลักฐานว่าทนายความไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าของการตั้งถิ่นฐาน (นิคมหรือมือ) ประการที่สองลูกค้าที่สมัครจะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับข้อเสนอการตั้งถิ่นฐานถ้าคุณรู้ว่าเรื่องนี้ (หรือมีข้อมูลที่เพียงพอ) สุดท้ายหลักฐานที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์มากขึ้นดึงเทศบาลกว่าผลที่เกิดขึ้นจริงของคดี จำนวนของค่าตอบแทนที่ได้รับจากความแตกต่างระหว่างการระงับข้อพิพาทการเสนอราคาในกรณีนี้จะถูกกำหนดโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและโจทก์ลูกค้าของคดี

เราสามารถ

โดยทั่วไปลูกค้าอาจเปิดคดีละเมิดสี่ปีหนึ่งปีหลังจากการค้นพบของสถานการณ์สมควรเรียกร้องของพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อไปนี้กฎหมายก) แต่อาจจะมีข้อยกเว้นกฎทั่วไปซึ่งอาจขยายระยะเวลา จำกัด และให้เวลามากขึ้นสำหรับผู้สมัครที่จะเปิดตัวคดี ยกตัวอย่างเช่นระยะเวลาเมื่อผู้ยื่นคำขอเป็นร่างกายไม่สามารถที่จะนำมาดำเนินการตามกฎหมายกับการบริหารการตามกฎหมายกับทนายความ, ถูกมองว่าเป็นการชำระเงินค่าผ่านทาง เช่นเดียวกับกรณีที่ทนายความของจำเลยยังคงเป็นตัวแทนของลูกค้าในกรณีเดียวกันที่พฤติกรรมของทนายความที่จะกล่าวถึง ค้นหากรณีเหล่านี้กำหนดเส้นตายสำหรับการกระทำที่ละเมิดเกิน

คำแนะนำทางกฎหมาย

ความสำเร็จของส่วนใหญ่การดำเนินการที่ผิดกฎหมายของหลักฐานและข้อโต้แย้งที่สนับสนุนการอ้างว่าทนายความประมาทเลินเล่อเป็นตัวแทนของ ลูกค้า แม้ปัญหาขั้นตอนเช่นการกำหนดระยะเวลาที่ใช้บังคับกับการก่อให้เกิดความท้าทาย ดังนั้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ซับซ้อนตัวเองประสบหลีกเลี่ยงไม่ได้ผิดเรื่องกฎหมายทนายความปรึกษาหารือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อจากที่เกิดขึ้นกับลูกค้า

แหล่งที่มา:

แคลิฟอร์เนียประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

แคลิฟอร์เนียกฎมืออาชีพของการดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม:

จอร์จลิดาห์ล J.D. แคลิฟอร์เนียวินาศภัย, 2012

ซูซานเฮอร์สโควิตซ์นักร้องสิทธิและความรับผิดชอบของลูกค้าทนายความ 2003

โรเบิร์ตดับบลิวเอสไคว Schachner. อย่างไรและเมื่อใดที่จะจ้างทนายความเกี่ยวกับ 2005

Source by Stephen C. Ball

วิธีการทำเงินเรียกใช้อย่างรวดเร็วของรถเข็นช้อปปิ้งและกลับ

กำลังมองหาที่จะได้รับเงินได้อย่างรวดเร็ว? หากคุณมีรถเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่เช่นรถกระบะ, คุณจะได้รับการคืนเงินรถเข็นช็อปปิ้งเพื่อค้นหาและกู้คืน

ส่วนใหญ่ร้านค้าปลีกกลางร้านค้าหลากหลายและช้อปปิ้งที่มีทั้งหมดเครื่องมือมือในสต็อก แน่นอนร้านค้าซื้อเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้พวกเขาเมื่อช้อปปิ้งในร้านค้า

รถเข็นช้อปปิ้งที่มีราคาแพง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของร้านค้าปลีกเพียงอย่างเดียวระหว่าง 75 และ 100 ดอลลาร์ ตามที่มีขนาดใหญ่เป็นค้าส่งและร้านค้าสโมสรถึง $ 200 หรือมากกว่านอกจากนี้ยังอาจจะสูงกว่า

ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่มีไม่กี่คนมากขึ้น มันสามารถเป็นได้ถึงร้อยร้านค้าการจราจรสูง เพื่อที่จะซื้อเพียงพอของร้านที่จะตอบสนองความต้องการและการขายระดับกระแสเงินสดที่สำคัญที่จำเป็น

ดังนั้นในความสนใจของร้านค้าปลีกเพื่อปกป้องการลงทุนนี้ ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ทำทุกอย่างที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่ารถอยู่ในร้านค้า แต่รถช้อปปิ้งที่ถูกขโมยบ่อยมาก ค่าเฉลี่ยของการจัดเก็บประมาณ $ 8,000 $ 10,000 ต่อปีสำหรับปัญหานี้จะสูญเสีย

ตั้งแต่ดังกล่าวมีราคาแพงจ่ายสำหรับการซื้อเจ้าของธุรกิจจำนวนมากและ บริษัท ค้าปลีกในรางวัลเงินสดถูกขโมย (หรือ "ยืม") และไม่ได้กลับ รางวัลเงินสดเป็นปกติระหว่างวันที่ 25 และ 50 ดอลลาร์

คุณสามารถกู้คืนและกลับเงินสดbuggyákatเหล่านี้เป็นดังนี้: ติดต่อรถเข็นช็อปปิ้งในพื้นที่ของคุณ หาวิธีที่จะจ่ายสำหรับรถกลับ มีหลายคนที่ทำ แต่ไม่ให้เงินรางวัลให้กับทุกคน (เจ้าของร้านไม่ต้องการให้ประชาชนที่จะหารือเกี่ยวกับระบบโบนัสโดยการขโมยนำรถยนต์ที่จะได้รับรางวัล.) ลงนามโดยข้อตกลงเงินสดเติมเงิน

โดยทั่วไปภายใต้

ในรูปแบบบัตรประจำตัวบางอย่างมักจะอยู่ในความเป็นผู้นำ ใบอนุญาตและรายการอื่น ๆ (เช่นการรักษาความปลอดภัยทางสังคมหรือบัตรเครดิต) คุณอาจจะต้องลงนามในการสละสิทธิ์ของความรับผิดภายใต้ภาระเมื่อสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

การเตรียมการอาจเข้าสู่ดินแดนแห่งใดหรือทั้งหมดของผู้ค้าปลีก สัญญาเพิ่มเติมที่คุณได้รับเงินมากกว่าที่คุณมี

ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่เป็นเวลานานในเมืองของคุณคุณอาจได้เห็นจุดเก็บเรื่องธรรมดาสำหรับรถเข็นที่ถูกขโมย เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้เป็นประจำ นอกจากนี้ยังให้ดวงตาของคุณเปิดเป็นประจำทุกเวลาจากในเมือง น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่จะลดลงตะกร้าสินค้าเป็นประจำ พวกเขาสามารถเพิ่มพวกเขาและพวกเขากลับเมื่อพวกเขารวบรวมร้านค้าหรือที่บ้านในขณะที่หลายคนไม่

Source by Scott Lindsay

3 วิธีที่จะได้รับkémkedjetekคู่สมรสของคุณโดยที่พวกเขารู้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเขา

ควร Szembesni เขาเราไม่ต้องการที่จะไว้วางใจสามีหรือภรรยา แต่เวลาที่คุณเพียงแค่มันจะต้องเป็นบางอย่างที่ทุกคนว่า ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง ไม่มีใครอยากจะดูโง่เมื่อเราคิดว่าวิเศษภักดีกับพวกเขา แต่ทุกคนรอบตัวคุณรู้ว่าเขาโกง มันเป็นเพียงสิ่งที่น่ากลัวที่คุณสามารถจินตนาการเพื่อให้หลงระเริงในสามวิธีที่จะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่โกงคุณ

นักสืบแรกให้เช่า

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะหาสามีของเธอหรือภรรยาเป็นคู่ที่จะนำเสนอมืออาชีพที่จะทำงานให้คุณ . ถ้าคุณเช่าเจ้าของที่พักที่เป็นส่วนตัวโดยสิ้นเชิงส่วนตัวที่เป็นความลับ แต่แน่นอนราคาแพงมาก เท่าไหร่นักสืบเอกชน? โดยปกติประเภทของบริการนี้จะมีระยะเวลาในการตรวจสอบเอกชนประมาณ $ 100 ต่อวัน นั่นเป็นเงินจำนวนมากสำหรับคนส่วนใหญ่ดังนั้นหากคุณไม่ได้รวยหรือหมดความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลนี้ในขณะนี้น่าจะเป็นกรณีที่ไม่ ติดตามสามีหรือภรรยาของคุณถ้าคุณมีเวลาว่างมากที่หรูหราที่จะปฏิบัติตามสามีหรือภรรยาของเธอทุกที่ที่คุณไป นี่คือวิธีที่ถูกที่สุดเพื่อให้แท็บอยู่กับปริมาณของการติดต่อ แต่มีราคาแพงมาก ทุกที่ที่คุณไปยึดมั่นในพวกเขาและให้ห่างจากเพื่อที่จะไม่สังเกตเห็น นอกจากนี้พวกเขาปฏิบัติตามพวกเขาอยู่ในรถโดยไม่ถูกสังเกตเห็นอาจเป็นอันตรายและมีความเสี่ยง ถ้าคุณมีการเข้าถึงไปที่รถของเพื่อนผมแนะนำให้คุณพาพวกเขาไปยังรถของคุณอาจตระหนักว่ารถเป็นของคุณ แต่วิธีนี้อาจเป็นวิธีที่ถูกที่สุดเพื่อที่จะสามารถ แต่อาจเป็นวิธีที่อันตรายที่สุด

ติดตั้งติดตามไปยังโทรศัพท์ของคุณ

ถ้าคุณต้องการติดตามสามีหรือภรรยาที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามพวกเขาและไม่ว่าเราควรจะใช้ทุกคน ใช้ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ GPS ติดตาม คุณจะประหลาดใจวิธีการที่ดีเทคโนโลยีเพราะสิ่งที่คุณต้องทำคือการติดตั้งซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์ของคุณและคุณสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่คุณอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณเป็นอัจฉริยะคอมพิวเตอร์พวกเขาจะไม่ทราบว่าโปรแกรมนี้อยู่ในมือของพวกเขา มันเป็นความจริงที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่จะเห็นและสามารถใช้กับภรรยาของเขาหรือลูกของเขาเช่นกัน บางคนใช้พวกเขาเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

Source by Michael R Thomas

โลกาภิวัตน์และการบริหารจัดการบัญชี

ใกล้

ย้ายไปโลกาภิวัตน์ของการเปลี่ยนแปลงที่จะได้นำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ บริษัท ในสหรัฐอเมริกาถือว่าบัญชีของพวกเขา ครั้งแรกที่ทั้งสองประเภทของการบัญชี, การบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารคือ นิยามการบัญชีการเงินใน Merriam-Webster ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการธุรกิจของการวิเคราะห์ปกติขององค์กรให้แก่บุคคลภายนอกองค์กร Merriam-Webster อธิบายบัญชีบริหารต่อไปเป็น "การจัดทำรายงานสำหรับการวางแผนและการตัดสินใจ" … "มันมีวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเทียบเคียงกับค่าใช้จ่ายที่มาตรฐานของการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาในงบประมาณ." ทั้งสองมีความหมายแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือการที่การบัญชีการเงินให้ข้อมูลกับคนที่อยู่นอกองค์กรและการบัญชีการจัดการการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การตัดสินใจของผู้จัดการทำให้ภายในองค์กร

สหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นแข่งขันโลกาภิวัตน์มากขึ้นสำหรับ บริษัท ในประเทศเพื่อให้ผู้สอบบัญชีเป็นที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับ บริษัท เพื่อให้เข้าใจถึงเราจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ บริษัท สหรัฐและkönyvelőiknekก็ต้องตรวจสอบว่า บริษัท สหรัฐดูบัญชีการจัดการในการเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น: การศึกษา "ผลการวิจัยเปรียบเทียบการบัญชีการบริหารการปฏิบัติการสำรวจและผลกระทบของการวิจัย (1991)" โดยเอ็มโล่ C โชว์ตั้งข้อสังเกตว่าสหรัฐและญี่ปุ่นจุดของความแตกต่างระหว่างบัญชี แสดง ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าบัญชีสหรัฐฯ "เน้นใช้มาตรฐานในการควบคุมต้นทุนการผลิต" ในขณะที่บัญชีญี่ปุ่นขัดต่อการปฏิบัติในอนาคตของมุมมอง ความแตกต่างในชุดนี้เป็นวัตถุประสงค์ของ บริษัท ในขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ตรวจสอบสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ บริษัท ญี่ปุ่นในอนาคตเพื่อลดต้นทุนของสินค้าที่ไม่มีอยู่จริง ชนิดของการคิดนี้ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของ บริษัท สหรัฐและความจริงก็คือว่า บริษัท อยู่ในขณะนี้ที่น่าพอใจน้อยเพราะสถานการณ์ปัจจุบันของการบัญชีการจัดการแสดงให้เห็นทิศทางที่ผิด

รวบรวมค่าใช้จ่ายในการคาดการณ์และจัดการ บริษัท โปรเกรสซีฟทิศทางที่ถูกต้อง แข่งขันที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท อเมริกัน บริษัท ต้องผู้จัดการที่จะใส่ในการตัดสินใจที่เหมาะสมสถานที่สำหรับประโยชน์ของ บริษัท ที่ ตำในบทความ "ผลกระทบของโลกาภิวัตน์สหรัฐบัญชี (2006)," ตำระบุว่าหนึ่งในเหตุผลหลักสำหรับประเทศที่ว่าหนึ่งในสาเหตุของการบัญชีการบริหารเพราะผู้นำสหรัฐมีแนวโน้มที่จะทำให้ "ไส้ในความรู้สึก" โดยปกติเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล) มากกว่าในระยะยาวของ บริษัท ที่จะมีทางเลือกที่ดี นี้สามารถสืบย้อนกลับไปประเมินผลการวิจัย; โล่และเชาเชาในเรื่องเกี่ยวกับ บริษัท และวัตถุประสงค์ของพวกเขาด้วย ธุรกิจที่พบบ่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงการกระทำที่คล้ายกันในผลกำไรส่วนบุคคลกว่าในญี่ปุ่นและโลกาภิวัตน์และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในยุคของ บริษัท ที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ในรูปแบบของการคิดและกรอบนี้

N มิคุเลสคู "แนวโน้มในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการคำนวณการผลิต (2011)," การ Miculescu สรุปว่าชี้แจงรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของ บริษัท เป็นอย่างที่เป็นไปได้ที่จะหาทางแก้ไขปัญหาในการสั่งซื้อเพื่อให้ทันกับการแข่งขันเนื่องจากโลกาภิวัตน์การเจริญเติบโตของ

สถานะปัจจุบันของการบัญชีการจัดการในสหรัฐจะให้รางวัลแก่ผู้นำและเป็นภัยคุกคามต่อทั้ง บริษัท และนอกเหนือไปจากการเพิ่มขึ้นของการแข่งขันอยู่ในความสนใจที่ดีที่สุดของ บริษัท ที่ขู่ว่าจะใช้บัญชีการบริหารจัดการในการตัดสินใจสำหรับ บริษัท

Source by Graham Huff

ระบบการจัดการจราจร – บทนำ

ระบบการจัดการการขนส่ง (TMS) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจและองค์กรห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพช่วยในการจัดระเบียบความเคลื่อนไหวของสินค้าและวัตถุดิบและติดตาม ช่วยให้ผู้ส่งมอบระบบการจัดการในการจัดการหน่วยจัดส่งทั้งขาออกและการกำหนดเวลาการขนส่งสินค้าขาเข้าการเลือกโหมดการขนส่ง, การตรวจสอบการเรียกเก็บเงินค่าขนส่งของการสูญเสียและความเสียหายและคืนเงินให้แก่การประมวลผลอื่น ๆ

ระบบการจัดการการจัดส่งของการวางแผนการโหลดการจัดส่งและเส้นทางการส่งมอบการเพิ่มประสิทธิภาพคำแนะนำเส้นทางการจัดการและการดำเนินการสื่อสารแบบพกพา, การติดตามการจัดส่งการตรวจสอบและการชำระเงินของ teherfuvarok ทางธุรกิจและการรายงานการจัดการหนี้ กลับไปที่การบริหารจัดการเวลานัดหมาย ฯลฯ

การวางแผนการโหลดสินค้าและการจัดการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดของวิธีการลำเลียงขนส่งสินค้าและแสวงหาเส้นทางที่เหมาะสมและปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของพวกเขา นี้จะช่วยให้คุณประหยัดเงินจำนวนมากและเงินและทำให้มันง่ายต่อการจัดการการส่งมอบผลลัพธ์ที่ได้

คู่มือเส้นทางเป็นคุณลักษณะของ TMS ผู้อื่นที่จะช่วยให้พวกเขาขายที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคำแนะนำในการกำหนดเส้นทางขาเข้าสำหรับการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น การดำเนินการและการจัดการของการสื่อสารเคลื่อนที่ที่จะช่วยให้ hauliers เพื่อหาเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อช่วยให้พวกเขาเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมกับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า TMS จะช่วยให้คุณมีการตรวจสอบการโหลดการเรียกเก็บเงินที่แน่นอนและการชำระเงินเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ เช่นเดียวกับวิธีการอื่นใดของการแก้ปัญหาการจัดการการขนส่งให้รายงานทางธุรกิจซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจและวิธีการในการพัฒนาของคุณ

ระบบ TMS จัดการโลจิสติหรือสามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้คุณกับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของยานพาหนะที่ใช้สำหรับการขนส่ง โดยจะระบุพื้นที่ที่ยานพาหนะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้จ่ายมากเวลาและเงิน ในฐานะที่เป็น TMS เพื่อระบุเส้นทางที่สั้นที่สุดในการลดการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราเร่งและการใช้ประโยชน์ของเรือเดินสมุทร

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีการดำเนินงานการจราจรที่สำคัญการใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่แนะนำไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นการควบคุมด้วยตนเองของกิจกรรมการจัดส่งสินค้าทั้งหมด แต่เป็น บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีจำนวนมากของยานพาหนะและกิจกรรมการขนส่งมีความคิดที่ดีขึ้นของการใช้บริการระบบการจัดการจราจรที่เป็นมันอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการของกิจกรรมของพวกเขาและช่วยให้พวกเขาประหยัดเงินเป็นจำนวนมาก

บริษัท เพิ่มมากขึ้นเริ่มที่จะเข้าสู่ระบบการจัดการโลจิสติกและอื่น ๆ ความต้องการและการแข่งขันได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจำนวนที่กำหนดเอง ระบบการจัดการการจัดส่ง ระบบหรือบริการขนส่งสินค้าของ บริษัท ที่เพิ่มขึ้น บางส่วนของซอฟแวร์ไม่ได้ให้มีคุณภาพที่คาดหวังและให้แน่ใจว่าจะเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุดของระบบการจัดการการขนส่งของ บริษัท ฯ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมซอฟแวร์ที่มีการตั้งค่าขั้นสูงเช่นการติดตามยานพาหนะ GPS และระบบ GPS ติดตามยานพาหนะ ดังนั้นการกำหนดเวลาการส่งมอบให้แน่ใจว่าคุณซื้อมันจะใช้เงินสำหรับอุปกรณ์ที่เหมาะสม

Source by Jithin Dev

ระบบสารสนเทศหรือแนวโน้ม

กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและองค์กร

ระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกันเป็นชุดของทรัพยากรข้อมูลตามฟังก์ชั่นการควบคุมการจัดการโดยตรงเดียวกัน ระบบมักฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ข้อมูลข้อมูลการใช้งานการสื่อสารและรวมถึงคนในขณะที่ระบบสารสนเทศสำหรับคนข้อมูลกระบวนการและนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศของข้อมูลที่รองรับความต้องการในชีวิตประจำวัน ในความเป็นจริงในทางเทคนิคก็นำมาใช้ในการบันทึกภาษาระยะกลางการจัดเก็บและการจัดจำหน่ายเช่นเดียวกับการที่จะสรุปผลมาจากการแสดงออกดังกล่าว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินการระบบสารสนเทศ

ประเภทของข้อมูลระบบ

ระบบสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็นสองรูปแบบพื้นฐานของ

1. การดำเนินงานสนับสนุน

SYSTEMS

ต่อไปอีก

o ระบบการประมวลผลทรานแซค (TPS)

ระบบ o ระบบการควบคุมขององค์กรความร่วมมือ

พีกระจาย

ที่สนับสนุนการจัดการ

SYSTEM

ในฐานะที่ใช้ในที่นี้ดังต่อไปนี้

o การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS)

o ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)

ระบบ o การสนับสนุน (ESS)

ข้อมูล การพัฒนาระบบของการบริการ

ขั้นตอนสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

มันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จขององค์กรในปัจจุบัน

การพัฒนาระบบข้อมูลที่ใช้ในวันนี้องค์กรธุรกิจที่ทันสมัยในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ แต่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วคำถามที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เป็นวิธีที่คุณสามารถใช้ระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีการจัดการบางครั้งจะเอาแน่เอานอนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้โครงสร้างองค์กรทั้งการใช้ประโยชน์จากการซ่อมแซมและมากที่สุด

ดูเหมือนว่าเห็นได้ชัดว่าระบบสารสนเทศมีบทบาทสำคัญก่อนที่อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่นโอกาสที่นำเสนอโดยระบบสารสนเทศได้รับอิทธิพลอย่างมากทางสำหรับผู้บริหารในการตรวจสอบและดังนั้นจึงมีบทบาทสำคัญในองค์กรของผู้ประกอบการขนาดใหญ่และนามสกุลไฟล์ทางภูมิศาสตร์ เช่นเดียวกับที่เป็นจริงของรัฐบาลและอุปกรณ์สถิติของพวกเขา บูรณาการที่ผ่านมาของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์การอำนวยความสะดวกการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันและนโยบายระหว่างรัฐบาลเร่งพัฒนาเริ่มต้นก่อนหน้านี้ มันสร้างโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจตัวอย่างเช่นการอนุญาตให้ บริษัท ที่จะพัฒนาแนวทางปฏิบัติองค์กรใหม่ (เช่น. Just-in-time)

อย่างไรก็ตามในบทบาทของแต่ละบุคคลในการทำงานของร่างกายของระบบสารสนเทศ การมุ่งเน้นที่จะเปิดให้กับลูกค้ามากขึ้นมากกว่าขั้นตอน ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและเร็ว

นี่คือความท้าทายสำหรับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ซึ่งมีโครงสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้มักจะไม่เพียงพอ นี้สามารถเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคนที่วางแผนพัฒนาและใช้ระบบเหล่านี้เพราะของสมมติฐานที่ล้าสมัย

เพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการของระบบข้อมูลได้ตลอดเวลาและหากไม่ได้รับภัยพิบัติภัยพิบัติไม่ได้ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญมาก ลองจินตนาการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าระบบธนาคารชำรุดเนื่องจากข้อผิดพลาดที่สำคัญหรือเมื่อระบบข้อมูลสุขภาพให้คำแนะนำที่ไม่ดีให้กับผู้ป่วย

ไม่เกินไปบอกว่าชีวิตของเราได้รับภายใต้การควบคุมของระบบคอมพิวเตอร์ แต่ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญมาก

ระบบสารสนเทศการใช้งาน:

ขอบเขตของระบบสารสนเทศมาใช้ในโลกวันนี้ ตัวอย่างบางส่วนของ

วิเคราะห์ 1. ยอดขายประสิทธิภาพการผลิตและค่าใช้จ่ายแนวโน้มดังกล่าว

ระบบการรายงาน

2. ราคาสินค้าในการทำกำไรและความเสี่ยงการคาดการณ์

การวิเคราะห์ระบบ

3 ขายและระบบบัญชีสินค้าคงคลังและการประมวลผล

4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5. ระบบสารสนเทศทางการแพทย์

6. ลวด ระบบสารสนเทศ

7. ระบบการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

8. ระบบการผลิต

9. ระบบการผลิตเหล็ก

Source by Saleha Abbas

เครื่องทำดร VS EdenPure – ขับเคลื่อนเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดจะชนะ?

ดร. ฮีตเตอร์กับเครื่องทำความร้อน EdenPure เปรียบเทียบความแตกต่างบางทันทีปรากฏตัว ซึ่งเครื่องทำความร้อนแบบพกพาสำหรับความต้องการและความคาดหวังของคุณ

เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เทียบเคียงรุ่น EdenPure Gen3 ของดรเครื่องทำน้ำอุ่นมีข้อดีบางอย่าง การเพิ่มขึ้นของความร้อนออกที่ดูเหมือนว่าจะดรถูกออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนบ้านพื้นที่กว้าง เปรียบเทียบเคียงข้างทั้งสองคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด: อินเตอร์เฟซที่ความร้อน – แม้ว่าค่าของแต่ละหน่วยเป็น 1000 ฟุตรอบดรร้อนดูเหมือนว่าจะครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้นและผู้ใช้มีรายงานว่าจะใกล้เคียงกับ EdenPure ในการตรวจสอบ ผลกระทบความร้อน

 • Cladding – EP Gen 3 เป็นของแข็งกรอบสีดำในขณะที่รูปแบบการมีดรพื้นผิวไม้ที่น่าสนใจ
 • การแสดงเครื่องทำความร้อน – หม้อน้ำดรวิ่งไม่เป็นที่ปรากฏบนผิวหน้าในขณะที่รุ่น EP องค์ประกอบความร้อนมีความสว่างสดใสเรืองแสงสว่าง
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน – แม้ว่าดร มีค่าใช้จ่ายในการทำความร้อนมากขึ้นก็ยังมีการผลิตความร้อนมากขึ้น
 • ต้นทุนต่อหน่วย – สองหน่วยนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อ
 • Portability – ระบบทั้งสองมีความสามารถที่จะย้ายเครื่องทำความร้อนตามที่ต้องการลูกล้อเพื่อให้หน่วยงานที่สามารถเลื่อนจากสถานที่หนึ่งไปยังอีก
 • ใช้งานง่าย – ห้องพักแต่ละห้องเครื่องทำน้ำอุ่นง่ายต่อการใช้การควบคุมระยะไกลเพื่อความสะดวกสบาย
 • BTU – The EdenPure 5000 ในขณะที่ดรรุ่น 5200
 • ทั้งสองเครื่องทำความร้อนอาจจะเป็นน้ำอุ่นบริสุทธิ์หรือโดยการดูดฝุ่น ที่คุณสามารถดูดรเครื่องทำดูดีกว่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ในขณะที่ด้านล่างขวา EdenPure พื้นที่ที่ต่ำกว่าเช่นโต๊ะเพื่อให้ความอบอุ่นเท้า หากคุณต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายของการใช้เครื่องทำความร้อนและจริงๆต้องร้อนพื้นที่ขนาดเล็กที่ EdenPure จะเป็นทางเลือกที่ดี แต่ถ้าคุณต้องการที่จะเสริมระบบทำความร้อนในปัจจุบันของคุณและพื้นที่กว้างขึ้นเพื่อให้ความร้อน, เครื่องทำน้ำอุ่นดรสามารถที่ดีกว่าการรับสัญญาณ

  ถ้าคุณพยายามที่จะตัดสินใจที่หนึ่งที่ทำงานได้ดีที่สุดhelyiszőแล้วคุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและวิธีความร้อนมากจริงๆต้องต้อง ดร. ฮีตเตอร์กับเครื่องทำความร้อน EdenPure ตรวจสอบรุ่นที่ดีที่สุดโดยการเปรียบเทียบเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

  Source by Virgil Eisenheim

 • การจัดเก็บค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลที่มีการเรียกเก็บจากเจ้าของคลังสินค้าและมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของการใช้พื้นที่ บริษัท เจ้าของควรจะตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในปีที่ผ่านมาผู้ใช้มากขึ้นทำให้การจัดเก็บผลบังคับใช้จะเกิดขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

  ขณะที่จำนวนของคลังสินค้ามีการเจริญเติบโตและการให้บริการมากขึ้น บริษัท ฯ กำหนดค่าใช้จ่ายจะเป็นเรื่องยากมากขึ้น ค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานจะต้องมีการเข้าใจแม้ว่าจะมีบุคคลที่สาม มักจะเกี่ยวข้องกับสามประเภทของค่าใช้จ่ายและเหล่านี้จะต้องเข้าใจในการคำนวณค่าใช้จ่าย

  ที่ค่าใช้จ่ายครั้งแรก ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในพื้นที่ต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการเช่าหรือการจำนองกู้ยืมเงินภาษีทรัพย์สินและบริการสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายทั่วไปรวมค่าใช้จ่ายของชั้นวางที่โต๊ะและอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นกัน เหล่านี้รวมถึงค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆและถ้าจำเป็นต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายของการทำลายและค่าเสื่อมราคาของเอกสารการจัดการเช่นเดียวกับการซ่อมแซมหรือค่าใช้จ่ายหดตัว

  ประเภทที่สองของค่าใช้จ่ายรวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าขนส่งที่จ่ายโดยผู้ขายของบุคคลที่สาม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจรวมถึงค่าใช้จ่ายของก๊าซเบี้ยประกันและค่าใช้จ่ายของรถเข็นได้เป็นอย่างดี ราคาเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองของอัตราและระยะเวลาของการเลือกผู้ขายและการเตรียมการของเวลาการส่งมอบเอกสาร

  ชนิดที่สามของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแรงงาน ซึ่งรวมถึงการได้รับสินค้าขาเข้ารวมทั้งการเข้ามาของตำแหน่งคลังสินค้าและการแต่งตั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ มันเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนของสินค้าให้กับระยะเวลาของการจัดส่งสินค้าพาเลทสถานการณ์ที่ เจ้าของโกดังต้องได้รับการเก็บค่าใช้จ่ายที่มีอยู่

  แจ้ง

  Source by Jason Gluckman