ผลที่ตามมาของการตั้งเวลาพนักงานที่น่าสงสาร

ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อให้บรรลุการทำกำไร ระยะเวลาของพนักงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการทำกำไรของ บริษัท ฯ พนักงานจัดตารางเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเป็นงานที่ซับซ้อน พวกเขามีเวลาทำงานแบบดั้งเดิมและการทำงานของการเปลี่ยนแปลงในครั้งก่อนหน้านี้ ตอนนี้มันกลายเป็นความซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวันทำงานที่ยาวนานหรือ 24 ชั่วโมงบนมืออื่น ๆ ที่มีการย้ายเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ชั่วโมงการทำงานและมีความยืดหยุ่นในการทำงานการกระจายโอกาสในการทำงานนอกเวลาหรือชอบ การจัดตารางเวลาของพนักงานของตนเองเป็นเวลาที่ดีสำหรับช่วงเวลาที่ดีและในกรณีที่ผู้จัดการล้มเหลวที่จะทำให้การจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดผลที่ตามมาของการตั้งเวลาที่ไม่ดีจะกลายเป็นที่ชัดเจนให้กับการดำเนินงานของ บริษัท ฯ , การสร้างรายได้ของพนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของการเก็บรักษา ฯลฯ ชื่อแบรนด์ของ บริษัท ฯ

อาจนำไปสู่การดำเนินการจัดตารางเวลาการทำงานของพนักงานความวุ่นวายที่ดีของ บริษัท นี้จะถูกมองว่าเป็นคำขอโดยพลการและ Ad-hoc สำหรับเหตุผลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางธุรกิจ นี้นำไปสู่การแก้ไขทำซ้ำและการปรับเปลี่ยนและจะแสดงอยู่ในตารางการทำงานเป็นแนวทางคร่าวๆ นี่คือมุมมองของพนักงานที่นำไปสู่การสูญเสียความน่าเชื่อถือของตารางและปรารถนาเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคนงานที่มีความจำเป็นและความยากลำบากของลูกค้าวิธีการที่เป็นระเบียบและมีความรับผิดชอบได้รับการสนับสนุน หากระยะเวลาการเดินทางเล็กน้อยที่ถูกทิ้งร้างนับหัวทั้งหมดสามารถเป็นจริง แต่มันอาจจะผสมกับความสามารถต่ำซึ่งจะนำไปสู่ขั้นตอนการทำงานและการผลิตการสูญเสียที่เหมาะสม นอกจากนี้ขั้นตอนการทำงานจะถูกกำหนดในกรณีที่ไม่มีผู้นำพบว่ามันยากที่การส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ บริษัท แผนงานที่สอดคล้องกับเวลา

ผลที่ตามมาของพนักงานการตั้งเวลาความเครียดที่ไม่ดีมักจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งพนักงานผลผลิตยากจนขาดเพิ่มขึ้นและในที่สุดแรงงานที่มีทักษะต่ำที่จะรักษา เจ้าหน้าที่พบว่ามันยาก, การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาหากไม่ได้เตรียมวางแผนที่พวกเขาเผชิญในระยะสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรับผิดชอบ

ยากที่จะกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางเวลาของพนักงานที่ไม่ดี ตารางการเข้าใจผิดได้ค่าใช้จ่ายมากสำหรับ บริษัท ใด ๆ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการทำงานล่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ที่สามารถเข้าใจได้ที่ บริษัท ส่วนใหญ่ แต่ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเกิดขึ้นในเขตที่เห็นได้ชัดน้อยของกิจกรรมเช่นการชำระเงินลดลงหรือการผลิตชั่วคราวปิดลดคุณภาพของการทำงานที่กำหนดเวลาวันหยุดของคุณผลกระทบเชิงลบของการทำงานไม่ได้ผล พนักงานด้านคุณธรรมของลากจูงค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานและค่าใช้จ่ายในการบริหาร การจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงทักษะที่เฉพาะเจาะจงในการปฏิบัติตามลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายของ บริษัท และเพื่อให้บรรลุผลที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ทางการเงิน

แรงงานส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพนักงานและผลในสถานการณ์ที่เลวร้ายในความสนใจของประชาชน การลดลงของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบในทางลบต่อแบรนด์ ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้ในแรงงานที่มีอยู่เพื่อการนี้ด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่มฐานสร้างการเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างหน้าธุรกิจการเงินและมีประสิทธิผล

.

Source by David Hog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *