การปฏิบัติตามการคลังระยะเวลาและบูรณาการ

ที่เครื่องส่งสัญญาณสามารถยกเลิกหรือไม่ได้ชำระเงินในกรณีเมื่อต้องรับมือกับการหลีกเลี่ยงภาษี ตัวอย่างดังกล่าวจะไม่ได้รายงานเป็นรายได้หรือมีการรายงานรายได้ที่ลดลงเป็นฐานภาษีและที่อยู่ภายใต้ภาระภาษีเป็นผลมาจากการคำนวณภาษี อีกตัวอย่างหนึ่งคือการกำจัดหรือการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการถ่ายโอนสถานที่ของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ไปยังอีก รูปแบบการเลี้ยวเบนมีความชัดเจน แต่สิ่งที่ไม่เป็นที่ชัดเจนคือการคำนวณค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขายในประเทศและผู้คนเป็นอยู่ที่ดี

evasícióก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายของวิธีการทำงานโดยมีการจัดองค์กรที่มุ่งเน้นที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนที่ได้รับเมื่อเทียบกับแต่ละอื่น ๆ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเรื่องเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันและจากภาคส่วนต่างๆของเป็นอยู่ที่ดีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นผลมาจากระบบของผู้ประกอบการอาจจะเป็นเศรษฐกิจย่อยภาค การจัดเก็บภาษีค่อยเป็นค่อยไปและความแตกต่างของงานอีก เพราะการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นรัฐบาล "ผลิตภัณฑ์" ที่จะต่อสู้กับการแพร่กระจาย การหลีกเลี่ยงโดยทั่วไปจะช่วยลดหรือลดความกลมกลืนadómegkülönböztetéstทั่วไป เราทุกคนต้องจ่าย การหลีกเลี่ยงนี้จะพยายามที่จะไม่ดำเนินการต่อไปขึ้นอยู่กับการติดตามและความเป็นไปได้ของการลงโทษ นอกจากนี้การรับรู้ของประชาชนจะเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ของไม่ได้ใช้บริการสาธารณะ (ผลประโยชน์ทางสังคมประกันสุขภาพเงินบำนาญ ฯลฯ ). ในกรณีของการหลีกเลี่ยงอย่างต่อเนื่องขณะที่เห็นการปฏิรูปของปัจจัยสถาบันงบประมาณที่ใช้โดยรัฐบาล

แน่นอนพื้นที่ยากจนของการดำรงอยู่ และขาดการบริการสาธารณะ: โครงสร้างพื้นฐานและการบริการทางสังคมที่ยังคงมีแหล่งที่มาของการหลบเลี่ยง แน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านั้นที่นำไปสู่การพังทลายของฐานภาษีการเจริญเติบโตของการใช้จ่ายของรัฐบาลและการเติบโตของรายได้เช่นเดียวกับข้อ จำกัด ของการบริการสาธารณะในแง่ของภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ไม่ได้บอกว่าเราอยู่ใกล้กับเป้าหมายนี้แม้ว่าไกลจากการเทียบเคียงในความสัมพันธ์กับจีดีพีเมื่อเทียบกับหุ้นของจีดีพีในการจัดเก็บรายได้ในช่วง 80 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ความสัมพันธ์กับ GDP ในปีนี้มีการเติบโตประมาณ 46% ของรายได้ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณแต่ละวันนี้ยังคงเป็นครึ่งหนึ่งของรายงาน ตรงนี้เป็นสิ่งที่สามารถเรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการadóerózióból นโยบายเหล่านั้นและคำพูดที่ถูกปกคลุมไปด้วยนักวิเคราะห์หลายคนได้รับอิทธิพลความสำเร็จตัวชี้วัดของการพัฒนาทุนนิยมของประเทศหากไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติงานการทำงานรับใช้ประชาชนและผู้จัดการ แต่ยังสำหรับพนักงานทุกคนและทางอ้อมกับองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการต่อสู้การกัดเซาะการคลังและกระชับ

การพังทลายของฐานภาษีที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและดึงดูดความสนใจของฐานที่ต้องเสียภาษีของการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีจำนวนมากแอลเบเนียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายได้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและการประมวลผลวัตถุดิบซึ่งตามการเปิดเสรีการทำธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากค่าใช้จ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโอกาสที่เพิ่มขึ้นแนวโน้มการหลีกเลี่ยงภาษี การปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของพวกเขาซึ่งอยู่ต่างประเทศ – ขอบคุณที่จะมุ่งเน้นผลกระทบต่อธุรกิจในท้องถิ่นในขณะที่มันเพิ่มขึ้นความครอบครองของฐานที่ต้องเสียภาษีในความเป็นไปของโครงสร้างองค์กรโดยครอบคลุมการบริหารการคลังของเขาผ่านช่องว่าง – เป็นตัวแทนของ บริษัท หรือ บริษัท ข้ามชาติ ที่จะนำเสนอบนพื้นฐานของรายได้ การจัดเก็บภาษีในประเทศของเราเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเพิ่มการลงทุนแม้จะมีความจริงที่ว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทั้งหมดคิดว่านี้ อย่างไรก็ตามควรสำหรับสังคมแอลเบเนียเป็นข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีความโปร่งใสที่จะให้ในกลุ่มสังคมแอลเบเนีย "ระยะเวลาการทดลอง" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาประมวลผลและทำให้อาจมีการทวิภาคีทางสังคมกลุ่มผลประโยชน์รัฐสภาและรัฐบาล

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของธุรกิจแอลเบเนีย แผนที่ของการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงเป็นปรากฏการณ์ที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและความพยายามที่จะขยายฐานภาษี การขยายตัวนี้ซึ่งในหน่วยงานด้านภาษียังไม่ได้รับเพิ่มขึ้นมากในรายได้ภาษีที่มีผลในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของธุรกิจ ในคำอื่น ๆ นี้หมายความว่าองค์กรโครงสร้างของหน่วยงานด้านภาษีในทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเข้มข้นส่วนใหญ่ในพื้นที่นครบาลรอบทาทาในขณะที่แผนที่ขยายธุรกิจอยู่ใกล้กับทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อลดพื้นที่ทรัพยากรมนุษย์และมีความจำเป็นสำหรับการรับรองของการควบคุมและการจัดเก็บภาษีการสำรวจไม่มี คำสั่งซื้อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงฟังก์ชั่นการจัดการความคล่องตัวในปัจจุบันและในอนาคต แต่ธุรกิจที่มีความเข้มข้นบนพื้นฐานของการบริหารจังหวัดและไม่ได้ในวันนี้ ในขณะที่ภาษีที่ลดลงขึ้นอยู่กับฐานภาษีสำหรับการจัดการของภาษีท้องถิ่นและรายได้ส่วนบุคคลจะยังทำงานราวกับว่าพวกเขามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเบี้ยประกันเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพให้กับประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาษีกลางแรงงาน

สาเหตุที่ทำให้ฐานรายได้ที่ต้องเสียภาษี

ในปีต่อ ๆ ไป การดำเนินการบิดเบือนของนโยบายการบริหารจัดการป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพ ไม่ทุกฐานภาษีและฐานเหล่านี้กรณีภาษีมือถือไม่เพี้ยนส่วนที่ต้องเสียภาษีของการจัดการการคลัง ภาษีการบริโภคในการทำธุรกรรมในตราสารทางการเงิน (VAT) ไม่สามารถใช้แหล่งกำเนิดส่งผลให้รายได้ "ต้ม" ที่ไม่ได้จัดให้มีคุณสมบัติหลักที่เหมาะสมของระบบธนาคารให้กู้ยืมความต้องการของตลาดและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นของปัจจัยสำคัญที่อธิบายถึงความเข้มข้นของผู้เสียภาษีรายได้สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนท้องถิ่นประชาชนเนื่องจากเศรษฐกิจและประเทศชาติ แม้จะมีความจริงที่ว่าค่าธรรมเนียมและภาษีส่งผลกระทบต่อความเข้มข้นของคุณเราไม่สามารถพูดได้ว่านี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุด

ในช่วงของการเติบโตทางเศรษฐกิจในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนผ่านของคำแนะนำที่ทำโดยผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศช่วยให้รัฐบาลประสานงานการดำเนินการและเป็นพื้นฐานสำหรับระบบนี้ในการตรวจสอบการใช้คำแนะนำเหล่านี้สำหรับการดำเนินการ สำหรับ

ผู้ผลิตของความท้าทายคือการตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลที่จำเป็นสามารถรับประกันได้และแน่นอนพยายามที่จะลดการบิดเบือนของมรดกทางวัฒนธรรมการจัดการงบประมาณ ครั้งแรกจากมุมมองของแนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์และภัยคุกคามที่มาจากนี้, คำตอบให้กับการพัฒนาของการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งในการบริหารภาครัฐที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งได้รับการขาดหายไปในปีที่ผ่านมา บรรดาผู้ที่ได้รับรางวัลที่พวกเขากำลังคนที่ตอนนี้รู้สึกว่าแข็งแรงและอุดมไปด้วยที่หายไปรัฐผู้ที่ต้องการระดับการให้บริการตอบสนองและเวลาที่บูรณาการ

.

Source by Eduart Gjokutaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *