การจัดเก็บค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลที่มีการเรียกเก็บจากเจ้าของคลังสินค้าและมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของการใช้พื้นที่ บริษัท เจ้าของควรจะตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในปีที่ผ่านมาผู้ใช้มากขึ้นทำให้การจัดเก็บผลบังคับใช้จะเกิดขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ขณะที่จำนวนของคลังสินค้ามีการเจริญเติบโตและการให้บริการมากขึ้น บริษัท ฯ กำหนดค่าใช้จ่ายจะเป็นเรื่องยากมากขึ้น ค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานจะต้องมีการเข้าใจแม้ว่าจะมีบุคคลที่สาม มักจะเกี่ยวข้องกับสามประเภทของค่าใช้จ่ายและเหล่านี้จะต้องเข้าใจในการคำนวณค่าใช้จ่าย

ที่ค่าใช้จ่ายครั้งแรก ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในพื้นที่ต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการเช่าหรือการจำนองกู้ยืมเงินภาษีทรัพย์สินและบริการสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายทั่วไปรวมค่าใช้จ่ายของชั้นวางที่โต๊ะและอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นกัน เหล่านี้รวมถึงค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆและถ้าจำเป็นต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายของการทำลายและค่าเสื่อมราคาของเอกสารการจัดการเช่นเดียวกับการซ่อมแซมหรือค่าใช้จ่ายหดตัว

ประเภทที่สองของค่าใช้จ่ายรวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าขนส่งที่จ่ายโดยผู้ขายของบุคคลที่สาม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจรวมถึงค่าใช้จ่ายของก๊าซเบี้ยประกันและค่าใช้จ่ายของรถเข็นได้เป็นอย่างดี ราคาเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองของอัตราและระยะเวลาของการเลือกผู้ขายและการเตรียมการของเวลาการส่งมอบเอกสาร

ชนิดที่สามของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแรงงาน ซึ่งรวมถึงการได้รับสินค้าขาเข้ารวมทั้งการเข้ามาของตำแหน่งคลังสินค้าและการแต่งตั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ มันเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนของสินค้าให้กับระยะเวลาของการจัดส่งสินค้าพาเลทสถานการณ์ที่ เจ้าของโกดังต้องได้รับการเก็บค่าใช้จ่ายที่มีอยู่

แจ้ง

Source by Jason Gluckman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *